นายประกอบ สุภาพรหม
สาธารณสุขอำเภอวังยาง
วิสัยทัศน์
นโยบายสาธารณสุขอำเภอ
แผนที่
 สสอ.วังยาง
 รพ.สต.นาขาม
 รพ.สต.โคกสี
 รพ.สต.หนองโพธิ์
 รพ.สต.ยอดชาด
คำสั่ง
แบบฟอร์มต่างๆ
E-report
ระบบงานสารบรรณ สสจ.นพ
OP-PP
ตรวจสอบสิทธิ
ข้อมูลเฝ้าระวังโรค
ประสานรายงาน รพ.นาแก
GISข้อมูลด้านสุขภาพ
PROVIS
HDC สสจ.
Data Mart NKP
 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

348 :
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ(195 reads)  
26/01/2017
347 :
ส่งข่าวคณะกรรมการอาหารและยา ๑๐ ต.ค. ๕๙(235 reads)  
10/10/2016
346 :
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการอาหารและยา (195 reads)  
10/10/2016
345 :
ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(222 reads)  
20/09/2016
344 :
นโยบายงานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง คปสอ.วังยาง ปี2559(422 reads)  
17/02/2016
343 :
แบบฟอร์มสำรวจการปฏิบัติงาน อสม.(833 reads)  
08/04/2015
342 :
การส่งราย R 506 สสอ.วังยาง(692 reads)  
06/04/2015
341 :
วาระประชุมร้องเรียนครับ(636 reads)  
08/03/2015
340 :
นโยบายและแนวทางการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อำเภอวังยาง ปี ๒๕๕๘(727 reads)  
04/03/2015
339 :
แบบขออนุมัติหลักการซื้อวัสดุแบบใหม่(เริ่มใช้เลยนะครับ)(765 reads)  
20/01/2015
338 :
หนังสื่อด่วนที่สุด ส่งเอกสารหลักฐานการปฏิบัติการ อสม.(767 reads)  
29/12/2014
337 :
แผนปฏิบัติการปี 58 แผนงาน cd ส่งในlockerทุกแห่งแล้วครับ(825 reads)  
24/12/2014
336 :
แผนปฏิบัติการปี ๕๘ ที่ค้าง(งานบริหาร)อยู่ในlockerทุกแห่งนะครับ(801 reads)  
24/12/2014
335 :
แบบฟอร์มประมาณราคา รพ.สต.(712 reads)  
25/09/2014
333 :
ให้แต่ละ รพ.สต.แจ้งรายชื่อผู้ที่ต้องการเข้าร่วมประชุมมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยระดับประเทศ(755 reads)  
23/08/2014
331 :
ตัวชี้วัด น้ำหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม (ปร(804 reads)  
19/07/2014
326 :
ตัวอย่างแบบสรุปผล ปปท เพิ่มเติมได้นะครับ(655 reads)  
15/07/2014
325 :
แบบฟอร์มเก็บข้อมูลประชากรกลางปี 2557 คับ เสร็จแล้วส่งให้ สสอ.วังยาง ด้วย(686 reads)  
04/07/2014
324 :
สอบราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารสำนักงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม(608 reads)  
30/06/2014
323 :
แบบสำรวจเครื่องพ่นแบบฟอร์มในlockerนะครับ ส่งวันพรุ่งนี้(548 reads)  
23/04/2014
322 :
ตัวอย่างการวิเคราะห์ สังเคราะห์โรคไข้เลือดออก(เอาประมาณนี้นะครับ แต่เพิ่มเติ่มได้)อยู่ใน lockerครับ(606 reads)  
24/02/2014
321 :
ตัวอย่างคำสั่งปราบปรามทุจริตอยุ๋ในlocker ทุกแห่งนะครับ(625 reads)  
17/02/2014
320 :
แบบ Checklist รอบแรก ปี 57 ตามนี้ครับ ส่วนงาน คบส.และอื่นๆ ที่ไม่พบในนี้ เจ้าของตัวชี้วัดเค้าชี้แจงใ(773 reads)  
17/02/2014
319 :
รายละเอียดมิติ 1-4 ปี 57 อยู่ในlockerนะครับ(696 reads)  
20/01/2014
317 :
แบบฟอร์มการตรวจร้านค้า ปี ๕๗(523 reads)  
06/12/2013
315 :
แนวทางการคัดเลือก อสม.ดีเด่น (565 reads)  
22/11/2013
314 :
แผนpca,home care,สมรรถนะ,จริยธรรม 57(535 reads)  
19/11/2013

 

Total 27 Record 1 Page : 1 << Home >>

 

www.hondacitythailand.com
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

โทรศัพท์ 042-577020

email : admin@chowwang.net

Hondacitythailand