นายประกอบ สุภาพรหม
สาธารณสุขอำเภอวังยาง
วิสัยทัศน์
นโยบายสาธารณสุขอำเภอ
แผนที่
 สสอ.วังยาง
 รพ.สต.นาขาม
 รพ.สต.โคกสี
 รพ.สต.หนองโพธิ์
 รพ.สต.ยอดชาด
คำสั่ง
แบบฟอร์มต่างๆ
E-report
ระบบงานสารบรรณ สสจ.นพ
OP-PP
ตรวจสอบสิทธิ
ข้อมูลเฝ้าระวังโรค
ประสานรายงาน รพ.นาแก
GISข้อมูลด้านสุขภาพ
PROVIS
HDC สสจ.
Data Mart NKP
348 :
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ(195 คนอ่าน)   26/01/2560
347 :
ส่งข่าวคณะกรรมการอาหารและยา ๑๐ ต.ค. ๕๙(235 คนอ่าน)   10/10/2559
346 :
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการอาหารและยา (195 คนอ่าน)   10/10/2559
345 :
ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(222 คนอ่าน)   20/09/2559
344 :
นโยบายงานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง คปสอ.วังยาง ปี2559(422 คนอ่าน)   17/02/2559
343 :
แบบฟอร์มสำรวจการปฏิบัติงาน อสม.(833 คนอ่าน)   08/04/2558
342 :
การส่งราย R 506 สสอ.วังยาง(692 คนอ่าน)   06/04/2558
341 :
วาระประชุมร้องเรียนครับ(636 คนอ่าน)   08/03/2558
340 :
นโยบายและแนวทางการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อำเภอวังยาง ปี ๒๕๕๘(727 คนอ่าน)   04/03/2558
339 :
แบบขออนุมัติหลักการซื้อวัสดุแบบใหม่(เริ่มใช้เลยนะครับ)(765 คนอ่าน)   20/01/2558
338 :
หนังสื่อด่วนที่สุด ส่งเอกสารหลักฐานการปฏิบัติการ อสม.(767 คนอ่าน)   29/12/2557
337 :
แผนปฏิบัติการปี 58 แผนงาน cd ส่งในlockerทุกแห่งแล้วครับ(825 คนอ่าน)   24/12/2557
336 :
แผนปฏิบัติการปี ๕๘ ที่ค้าง(งานบริหาร)อยู่ในlockerทุกแห่งนะครับ(801 คนอ่าน)   24/12/2557
335 :
แบบฟอร์มประมาณราคา รพ.สต.(712 คนอ่าน)   25/09/2557
333 :
ให้แต่ละ รพ.สต.แจ้งรายชื่อผู้ที่ต้องการเข้าร่วมประชุมมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยระดับประเทศ(755 คนอ่าน)   23/08/2557
Locker
 • สสอ.วังยาง (354)
 • รพ.สต.วังยาง (246)
 • รพ.สต.นาขาม (3)
 • รพ.สต.โคกสี (85)
 • รพ.สต.ยอดชาด (172)
 • รพ.สต.หนองโพธิ์ (206)
 • รพช.วังยาง (2)

  ฝากเข้าตู้ Locker
  ข้อมูลที่เคยเก็บในตู้
 • Linkweb
  สสอ.นาแก
  สสอ.ปลาปาก
  สสอ.บ้านแพง
  สสอ.เรณูนคร
  สสอ.เมืองนครพนม
  ขณะนี้มี 21 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
  วิชาการ
  KM
  www.hondacitythailand.com
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

  โทรศัพท์ 042-577020

  email : admin@chowwang.net

  Hondacitythailand